Nr
683/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data podpisania
2020-12-22
Data wejścia w życie
2020-12-22
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 70 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 10/2021 z dnia 12 stycznia 2021
    zmiany zarządzenia nr 683/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Publikacja: 22 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)