Nr
684/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Data podpisania
2020-12-22
Data wejścia w życie
2020-12-22
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 78 KB]
Publikacja: 22 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)