Nr
688/2020
Dotyczy
udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Data podpisania
2020-12-28
Data wejścia w życie
2020-12-28
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 701/2020 z dnia 30 grudnia 2020
    zmiany zarządzenia nr 688/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Publikacja: 30 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)