Nr
5/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Data podpisania
2021-01-07
Data wejścia w życie
2021-01-07
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 7 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)