Nr
657/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Data podpisania
2020-12-11
Data wejścia w życie
2020-12-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 43 KB]
Publikacja: 8 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)