Nr
1/2021
Dotyczy
przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2021 rok, a także do zaciągania zobowiązań
Data podpisania
2021-01-04
Data wejścia w życie
2021-01-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zarządzenie [pdf - 154 KB]
Publikacja: 8 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)