Nr
6/2021
Dotyczy
przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2021 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej
Data podpisania
2021-01-07
Data wejścia w życie
2021-01-07
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 71 KB]
Publikacja: 8 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)