Nr
686/2020
Dotyczy
określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna
Data podpisania
2020-12-23
Data wejścia w życie
2020-12-23
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 91 KB]
Publikacja: 11 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)