Nr
8/2021
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku pn. Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika
Data podpisania
2021-01-08
Data wejścia w życie
2021-01-08
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 75 KB]
Publikacja: 11 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)