Nr
703/2020
Dotyczy
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-12-31
Data wejścia w życie
2020-12-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 11 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)