Nr
691/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 493/2020 r. Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2020 r. w sprawie standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2020-12-28
Data wejścia w życie
2020-12-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 26 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 11 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)