Nr
7/2021
Dotyczy
przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok
Data podpisania
2021-01-08
Data wejścia w życie
2021-01-08
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 12 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 13 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)