Nr
2/2021
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi
Data podpisania
2021-01-04
Data wejścia w życie
2021-01-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 13 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)