Nr
702/2020
Dotyczy
realizacji szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w Mieście Rybniku, w latach 2021-2025
Data podpisania
2020-12-30
Data wejścia w życie
2020-12-30
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Publikacja: 13 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)