Nr
11/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Data podpisania
2021-01-12
Data wejścia w życie
2021-01-12
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 44 KB]
zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 13 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)