Nr
14/2021
Dotyczy
ogłoszenia konkursu na realizację w 2021 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2021-01-14
Data wejścia w życie
2021-01-14
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 15 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)