Nr
13/2021
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 294/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2020 r.
Data podpisania
2021-01-14
Data wejścia w życie
2021-01-14
Przygotował
GK
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 53 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 294/2020 z dnia 10 czerwca 2020
    w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu uczestnictwa w programie „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” w formule grantowej dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Publikacja: 19 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)