Nr
18/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-01-15
Data wejścia w życie
2021-01-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 40 KB]
Publikacja: 20 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)