Nr
17/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-01-15
Data wejścia w życie
2021-01-15
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 39 KB]
Publikacja: 20 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)