Nr
20/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów,o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Data podpisania
2021-01-19
Data wejścia w życie
2021-01-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 48 KB]
zarządzenie [rtf - 71 KB]
Publikacja: 20 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)