Nr
21/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-01-19
Data wejścia w życie
2021-01-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 20 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)