Nr
24/2021
Dotyczy
akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz wprowadzenia dokumentacji obowiązującej w tym zakresie
Data podpisania
2021-01-20
Data wejścia w życie
2021-01-20
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 20 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)