Nr
30/2021
Dotyczy
ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku, prowadzonej przez Miasto Rybnik w 2021 roku
Data podpisania
2021-01-21
Data wejścia w życie
2021-01-21
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 22 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)