Nr
27/2021
Dotyczy
zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2021
Data podpisania
2021-01-20
Data wejścia w życie
2021-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka załącznik do zarządzenia [pdf - 208 KB]
zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 22 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)