Nr
28/2021
Dotyczy
ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2021-01-20
Data wejścia w życie
2021-01-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 22 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)