Nr
12/2021
Dotyczy
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Data podpisania
2021-01-14
Data wejścia w życie
2021-01-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 22 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)