Nr
19/2021
Dotyczy
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2021-01-18
Data wejścia w życie
2021-01-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 76 KB]
Publikacja: 22 stycznia 2021 r. Barbara Witala (Referent Or)