Nr
22/2021
Dotyczy
nabycia nieruchomości
Data podpisania
2021-01-19
Data wejścia w życie
2021-01-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 54 KB]
Publikacja: 25 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)