Nr
23/2021
Dotyczy
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Data podpisania
2021-01-19
Data wejścia w życie
2021-01-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 319 KB]
Publikacja: 25 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)