Nr
32/2021
Dotyczy
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Ziemi Rybnickiej
Data podpisania
2021-01-25
Data wejścia w życie
2021-01-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 26 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)