Nr
31/2021
Dotyczy
powołania Komisji do spraw brakowania nieaktualnych druków ścisłego zarachowania (druki wezwań) z zakresu zapłaty opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania
Data podpisania
2021-01-21
Data wejścia w życie
2021-01-21
Przygotował
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 96 KB]
Publikacja: 26 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)