Nr
38/2021
Dotyczy
zbycia nieruchomości gminnych
Data podpisania
2021-01-26
Data wejścia w życie
2021-01-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 28 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)