Nr
46/2021
Dotyczy
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Data podpisania
2021-01-27
Data wejścia w życie
2021-01-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 53 KB]
Publikacja: 1 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)