Nr
57/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Data podpisania
2021-02-03
Data wejścia w życie
2021-02-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 74 KB]
Publikacja: 4 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)