Nr
56/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Data podpisania
2021-02-03
Data wejścia w życie
2021-02-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 72 KB]
Publikacja: 4 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)