Nr
60/2021
Dotyczy
powołania zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem jakiemu uległ strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach w dniu 30.01.2021 r.
Data podpisania
2021-02-08
Data wejścia w życie
2021-02-08
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 32 KB]
Publikacja: 12 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)