Nr
69/2021
Dotyczy
wskazania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet i powołania Komisji dokonującej weryfikacji kandydatek do Rady
Data podpisania
2021-02-11
Data wejścia w życie
2021-02-11
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Publikacja: 12 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)