Nr
64/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-02-11
Data wejścia w życie
2021-02-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 12 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)