Nr
76/2021
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-02-15
Data wejścia w życie
2021-02-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 92 KB]
Publikacja: 16 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)