Nr
74/2021
Dotyczy
określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna
Data podpisania
2021-02-15
Data wejścia w życie
2021-02-15
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 95 KB]
Publikacja: 19 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)