Nr
70/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
Data podpisania
2021-02-12
Data wejścia w życie
2021-02-12
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 22 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)