Nr
81/2021
Dotyczy
odwołania Pani Janiny Malerczyk ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku
Data podpisania
2021-02-19
Data wejścia w życie
2021-02-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 22 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)