Nr
82/2021
Dotyczy
odwołania Pani Bożeny Fros ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku
Data podpisania
2021-02-19
Data wejścia w życie
2021-02-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 56 KB]
Publikacja: 22 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)