Nr
80/2021
Dotyczy
powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Data podpisania
2021-02-19
Data wejścia w życie
2021-02-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 70 KB]
Publikacja: 23 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)