Nr
79/2021
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2021-02-19
Data wejścia w życie
2021-02-19
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 23 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)