Nr
87/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Data podpisania
2021-02-23
Data wejścia w życie
2021-02-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 72 KB]
Publikacja: 25 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)