Nr
89/2021
Dotyczy
ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-02-25
Data wejścia w życie
2021-02-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 118 KB]
Publikacja: 1 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)