Nr
94/2021
Dotyczy
powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2021-03-01
Data wejścia w życie
2021-03-01
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 3 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 3 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)