Nr
90/2021
Dotyczy
zbycia nieruchomości gminnej
Data podpisania
2021-02-25
Data wejścia w życie
2021-02-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 4 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 4 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)