Nr
101/2021
Dotyczy
ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu gminnego wykorzystywanego na sezonowe ogródki gastronomiczne
Data podpisania
2021-03-04
Data wejścia w życie
2021-03-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 85 KB]
Publikacja: 5 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)